ŠTATÚT SÚŤAŽE

11.11.2021

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Odmeny v EMPARK

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: EMPARK, s.r.o.
  Sídlo: Seredská 247/4012 917 05 Trnava
  IČO: 43800823
  DIČ: 2022487269
  Zapísaný v registri: Okresného súdu Trnava
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 12.11.2021 do 26.11.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť:  každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, má plnú spôsobilosť na právne úkony, má vytvorené vlastné užívateľské konto na Facebooku, má adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a súhlasila s týmito podmienkami účasti na súťaži.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť: zamestnanec Usporiadateľa Súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže  označil príspevok spoločnosti EMPARK, s.r.o. týkajúci sa Súťaže na Facebookovej stránke spoločnosti EMPARK, s.r.o. funkciou „like“ (ďalej len „Súťažný príspevok“). Využitím funkcie „like“ Súťažiaci reaguje na Súťažný príspevok, čím sa zapája do Súťaže.

Súťaž trvá v čase od 12.11.2021 od 00:01 hod. do 26.11.2021 do 24:00 hod. Označenia „like“, ktoré budú pridané po tomto termíne, nebudú zaradené do žrebovania.

Súťažiaci berie na vedomie, že Súťaž a označenia „like“ Súťažiacich zostávajú viditeľné pre každého návštevníka Facebookovej stránky spoločnosti EMPARK, s.r.o.. Súťažiaci má možnosť svoje označenie „like“ kedykoľvek zmazať. Pokiaľ však Súťažiaci svoje označenie „like“ ešte pred oznámením o výhre, nemôže sa ďalej zúčastňovať na Súťaži.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za označenie „like“ považuje výlučne označenie graficky vyobrazené na sociálnej sieti Facebook ako uzavretá päsť a palec zdvihnutý nahor.

 

 • Výhra
  Výhrou v súťaži je:
 • 1x 50L tankovanie (diesel, benzín) na čerpacej stanici EMPARK
 • 3x tričko EMPARK
 • 5x karty EMPARK
 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Žrebovanie výhercov Súťaže sa uskutoční v sídle Usporiadateľa do piatich (5) pracovných dní od ukončenia Súťaže zo všetkých Súťažiacich, ktorí v termíne 12.11.2021 od 00:01 hod. do 26.11.2021 do 24:00 hod v súlade s týmito podmienkami Súťaže označia funkciou „like“ príspevok spoločnosti EMPARK, s.r.o. týkajúci sa Súťaže na sociálnej sieti Facebook podľa bodu III. tohto štatútu. Zo všetkých označení „like“, ktoré spĺňajú súťažné zadanie, bude náhodne vyžrebovaný jeden výherca.

 1. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry
 2. Ochrana osobných údajov
  Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „Nariadenie“) udeľuje súťažiaci spoločnosti EMPARK, s.r.o. súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „Osobné údaje“) poskytnutých v rámci Súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne email, označenie Facebookového profilu a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na empark@empark.sk.

Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na Súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie Súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu šiestich (6) mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných Súťažiacich budú po vyžrebovaní výhercov bezodkladne vymazané.

 1. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Trnava-Modranka, dňa 11.11.2021

 

foto

Tachografy vo vozidlách od 2,5 do 3,5 tony a povinná...

09, máj, 2022

Od 1. júla 2026 preprava tovaru v rámci medzinárodnej dopravy vozidlami, ktorých maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 2,5 tony bude musieť byť vykonávaná---
Zobraziť celú novinku
foto

Špecifické pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov

15, feb, 2022

Podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví---
Zobraziť celú novinku
foto

Sme certifikovaná parkovacia plocha

15, feb, 2022

Naše parkovisko ponúka vodičovi všetky služby, vďaka ktorým sme v zozname Certifikovaných parkovacích plôch a zároveň jediné parkovisko na Slovensku s certifikátom TAPA PSR 3. Nájdete u nás všetko pre svoj---
Zobraziť celú novinku
foto

ÚPLNÉ ZNENIE PRAVIDIEL SÚŤAŽE

11, nov, 2021

Úplné znenie pravidiel súťaže „Súťaž Odmeny v EMPARK“. K účasti na súťaži „Odmeny v EMPARK“ (ďalej len „Súťaž“) je potrebné užívateľské konto na sociálnej sieti Facebook.
Zobraziť celú novinku
foto

ŠTATÚT SÚŤAŽE

11, nov, 2021

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
Zobraziť celú novinku

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.empark.sk