Obchodné podmienky služieb

 

 1. Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú základné obchodné podmienky a vzťahy medzi spoločnosťou FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, miestna časť Modranka, IČO: 36238813, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trnava, oddiel Sro, vložka č. 14319/T (ďalej len „poskytovateľ“) ako materskej spoločnosti, rovnako dcérskym a sesterským spoločnostiam poskytovateľa a iným subjektom v rámci skupiny majetkovo a/alebo personálne prepojenými s poskytovateľom a ich zákazníkmi (ďalej len v jednotnom čísle „objednávateľ“) v oblasti vykonávania kúpnych zmlúv, nájomnej zmluvy, poskytovanie služieb a zmlúv o dielo v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto obchodných podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
   
 2. Uzavretím zmluvy a poskytovaním služieb poskytovateľom objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto podmienky je objednávateľ dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.
   
 3. Zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu akýchkoľvek obchodných podmienok objednávateľa na všetky právne vzťahy vzniknuté medzi nimi, a to i vtedy, keď sa na nich objednávateľ odkázal alebo odkazuje, a aj keď boli poskytovateľovi známe.
   
 4. Všetky spory sa zmluvné strany pokúsia riešiť mimosúdnou cestou za účelom zachovania dobrých obchodných vzťahov. V prípade, ak k tomu nedôjde, sa zmluvné strany dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe týchto podmienok alebo uzatvorenej zmluvy alebo súvisiacich s týmito podmienkami alebo zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik, ako aj spory, ktoré vzniknú z iných právnych vzťahov vzniknutých pred podpisom zmluvy, budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava (ďalej len „rozhodcovský súd“) jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzťahom medzi stranami. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.
   
 5. Zmluvné strany sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z týchto podmienok a zmlúv, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili.
   
 6. Učinnosť týchto podmienok nastáva dňa 01.06.2021.

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.empark.sk